Zienswijze

Met een zienswijze laat u de politieke plannenmakers weten dat u het niet (helemaal) met ze eens bent. Normaal gesproken is het indienen van een zienswijze tijdrovend en ingewikkeld. Maar wij hebben het werk al voor u gedaan. Alles wat u hoeft te doen leest u hier.

Kunt u of mag u de zienswijze niet downloaden? Klik dan hier, kopieer de tekst en plak hem in een (nieuw) Word document. Zo omzeilt u strenge virusscanners of blokkades op computers van uw werkgever.

  1. Download het document: zienswijzeGOLPIP12-2017. Wilt u alleen bezwaar maken tegen de maatregelen die de natuur treffen? Download dan dit document voor Vlijmen of dit document voor de Baardwijkse Overlaat.
  2. Pas het aan als u dat wilt. In het document ziet u waar dat kan. Aanpassen hoeft niet. 
  3. Mail of verstuur het per post. Doe dat voor 15 december. Dan moet uw zienswijze bij de provincie zijn aangekomen. Hou daar rekening mee als u het per post verstuurt.
  4. Klaar. U krijgt een ontvangstbevestiging en uw stem is gehoord. Dus download het document en verstuur het vandaag nog.
  • Uw boodschap extra kracht bijzetten? Stuur uw zienswijze dan in CC naar de Gemeente Heusen, De Gemeente Waalwijk en de Provinciale Statenleden. Hun adressen staan op deze pagina onder het kopje “Per mail indienen”.
  • Geen zienswijze ingediend? Dan heeft u geen (juridisch) recht van spreken bij gedeputeerden, de Raad van State – Europese hof – en provinciale staten
  • In de tekst staat dat u zich aansluit bij onze zienswijze. Dit is optioneel, maar wel goed om te laten staan. Zo zien de beoordelaars dat we ons verenigen. De (uitgebreide) zienswijze waarnaar we verwijzen, zetten we op deze site zodra onze juristen er mee klaar zijn.
  • Dient u een zienswijze in namens een vereniging of stichting? Stuur dan de statuten en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

–  Schriftelijk indienen

t.a.v. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Betreft: “Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (C2215151)

Adres: Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch

  –  Per mail indienen

t.a.v. DHoevenaars@brabant.nl en pvhveer@brabant.nl

c.c.  Gemeente Heusden  griffie@Heusden.NL,

Gemeenten Waalwijk   griffie@waalwijk.nl,

Statenleden Provincie Noord-Brabant STATENGRIFFIE@brabant.nl

  –  Digitaal indienen

Via de link : https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Zienswijze_PIP_GOL

kan per onderdeel bezwaar worden gemaakt en max. 3 bijlagen worden bijgevoegd.

     Vraag een bevestiging van ontvangst en controleer of uw

     zienswijze een registratienummer heeft gekregen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.