Doelstelling

Als Stichting weten wij dat er betere  oplossingen voor de huidige situatie mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het verbreden van de A59, het creëren van een ‘slimme’ parallelstructuur met goede aansluitingen naar de A59 en het aanpassen van de huidige verkeersknelpunten en -problemen.

 De Stichting ‘van GOL naar Beter’ heeft zich als doel gesteld:

  • De plannen van Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeenten Waalwijk en Heusden ten aanzien Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL ) aanzienlijk  te verbeteren;
  • Daadwerkelijk mee te denken en te participeren in de totale infrastructuur oplossing en planning van het GOL in het gebied van Vlijmen tot en met Waalwijk;
  • Om deugdelijke en goed onderbouwde  plannen te maken met goede verkeersinfrastructuren voor onze gemeenten, waarbij veiligheid, gezondheid,  leefbaarheid en natuurbehoud voorop staan;
  • Samen met bewonersgroepen en Overheden oplossingen te genereren om voldoende draagvlak te hebben.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Goede alternatieven op en langs de A59 met een uitstekende parallel wegstructuur en directe aansluitingen van op- en afritten;
  • Goede ontsluiting van de wijken en geen onnodig verkeerstoename en sluipverkeer door woongebieden;
  • Verbetering van leefbaarheid, geluid, gezondheid en milieu-aspecten en geen aantasting en versnippering van landschap en cultuurhistorische waarden (bv. Baardwijkse Overlaat, Biessertpolder/ De Gemeint);
  • Toekomst gerichte oplossingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.