Welkom!

De stichting ‘van GOL naar Beter’ is opgericht in 2007 om de bewoners van Drunen, Vlijmen, Nieuwkuijk en Waalwijk te informeren en bewust te maken van het voorgenomen plan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, ook wel de GOL genoemd. De Provincie Noord-Brabant coördineert de GOL en werkt daarin op bestuurlijk niveau samen met de Gemeente Heusden, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch en het Waterschap Aa en Maas. Daarnaast hebben ook 20 belangengroepen een overeenkomst getekend waarin zijn zich committeren aan dit gebiedsontwikkelingstraject. Jammer genoeg zijn de bewoners als 21ste partij vergeten!

Vanaf 2007 worden de bewoners door de bestuurlijke partijen structureel buiten de deur gehouden. Met de getekende overeenkomst van 20 belangengroepen, wil men laten zien dat iedereen is meegenomen en dat er veel op het spel staat. Wanneer deze groepen nader onder de loep worden gehouden, blijkt een deel uit dezelfde groepen bestuurders te bestaan. Om de gemoederen te sussen mochten de bewoners in 2013 hun zegje doen.     Op dat moment waren veel standpunten en beleidslijnen al ingekleurd.

Aangezien de doelstelling van de GOL in de loop van de tijd een aantal keren is aangepast, hebben de voorgenomen verkeerskundige en infrastructurele plannen van de GOL gevolgen voor alle bewoners uit de verschillende gemeenten. De belangrijkste veranderingen zijn het afsluiten en verplaatsen van een aantal op- en afritten van de A59. Het gevolg daarvan is, dat er meer overlast ontstaat in woongebieden door verkeerstoename, sluipverkeer, toename van geluid- en stikstofbelasting en de aantasting van flora en fauna. Hoe kan het dat de bestuurlijke partijen juist met de plannen het idee hebben dat de leefbaarheid toeneemt en het verkeer uit de kernen weg blijft?

Kortom: de GOL heeft dus invloed op uw directe leefomgeving!

Wilt u als bewoner of bewonersgroep de Stichting ‘van GOL naar Beter’ steunen,

Teken dan onze petitie!