Drunen

Verkeersoverlast NA realisatie GOL

De insteek van GOL is totaal verkeerd, de kreet die Ivette van der Linden, project leider van GOL op de site van het Interprovinciaal Overleg durft te doen zegt alles http://www.ipo.nl/publicaties/stop-met-rekenen-en-tekenen-durf-te-doen

“Stop met rekenen en tekenen: durf te doen” en daar gaat het nu precies fout. Ondoordachte, op foutieve cijfers gebaseerde en niet doorgerekende plannen, waarbij men ook nog het volgende durft te stellen “Met twintig partijen, vijf overheden en inspraak van de bewoners werken we samen door tot de laatste steen en de laatste grasspriet.” Is het geven van een onjuiste voorstelling van zaken. Er is met de bewoners niet overlegt en het grootste deel van de 20 partijen is de overheid. Omdat men van het begin af aan de belangrijkste partij, de bewoners heeft buiten gesloten, is het totale project in zijn huidige vorm, gedoemd te mislukken. De eerste tikken zijn door de Raad van State al uitgedeeld en vele zullen er nog volgen.

Een mooi voorbeeld ven het mislukken van deze plannen is het “EI” van Drunen. Het argument was dat er teveel ongelukken gebeurde op afrit 41, beter bekend als de afrit bij Tausch, inmiddels zijn er al meer aanrijdingen op het “EI” geweest dan in het hele bestaan van de afrit 41. Waarom, het “EI” is gebouwd op verkeerde en verouderde cijfers, persoonlijke ambities en achterdocht. De gemeente Heusden is vrijwel bankroet en heeft blijkbaar geen geld om de verder aansluitingen van het “EI” te realiseren.

Geld is ook meteen het grootste probleem. Binnen GOL goochelt men met verschillende fases in de ontwikkeling van het gehele traject om de aandacht van de werkelijke problemen weg te houden. Er is een business-case van 76 miljoen waarbij men niet rept over nog minimaal zo’n zelfde bedrag wat hoofdzakelijk ten laste van de gemeente Heusden en Waalwijk zal komen. Dit bedrag heeft namelijk betrekking op de investering in het wegennet na de afbakening van GOL. Men heeft dan ook over investering waar voor nu en in de toekomst geen geld voor is.

Naast de situatie van het “EI” zoals wij dat hier voorgaand hebben geschetst, zullen wij ter illustratie nog een voorbeeld geven.

Het GOL heeft in al haar wijsheid bedacht om een randweg langs de Heidijk in het natuurgebied de Baardwijkse Overlaat aan te leggen. De afbakening van GOL zit in de Turbo rotonde die men ter hoogte van de Molensteeg op de Overlaatweg wil aanleggen. Op deze rotonde verwacht men 19.000 auto’s per 24 uur dat zijn er nu 9000 volgens GOL. Dit betekend een meer dan verdubbeling van het verkeer, dus ook een verdubbeling van milieu en geluidoverlast. De huizen in dit traject zullen allemaal aangepast moeten worden. Het wegennet na de rotonde, bijvoorbeeld de Statenlaan, de Beethovenlaan zijn niet aangepast. De Overlaatweg is absoluut niet geschikt om een degelijke hoeveelheid auto’s af te wikkelen dit gaat vele, vele miljoenen kosten van geld wat er niet is. Bewoners krijgen straks twee maal zoveel auto’s door hun straat op een wegennet dat er niet geschikt voor is.

situatie volgens GOL

klik op de afbeelding om te vergroten

zonder GOL 2020 zonder gol-b

met GOL           2020 b  met gol-b

Er zijn andere en veel Betere Oplossingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.