Buiten de Overlaat

Voordeel alternatief plan : Baardwijkse Overlaat

  • Minder geluidshinder/ Co 2  bewoners  Drunen West
  • Geen /minder aantasting van de cultuurhistorische waarden Heidijk
  • Trekt meer verkeer /ontsluiting  aan van uit Waalwijk ( is toch het doel )
  • Minder sluip verkeer van uit Waalwijk in Drunen West
  • Beter bescherming EHS gebied langs de Heidijk
  • Geen aantasting van de recreatie  op en langs de Heidijk
  • Minder aanpassingen nodig Overlaatweg / geen planschade bewoners
  • Wat er nu staat over de rotondes kan blijven staan

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.