Binnen de Overlaat

Verlegging van het tracé over een lengte van 2 km in noordelijke richting

 • Zo ontstaat ruimte voor een parallelstructuur met max. snelheid 70 km/uur
 • Betere ontsluiting Drunen-West, Waalwijk-Oost en Waalwijk Centrum
 • Zo ontstaat ruimte voor geluidwerende en landschappelijke voorzieningen

Voordeel alternatief plan : Waalwijk / Drunen-West

 • Geen toename ( sluip ) verkeer in woonwijken Waalwijk en Drunen
 • Geen versnippering en aantasting landschap Drunen – Waalwijk (Overlaat)
 • Geen spaghettistructuur/ labyrint
 • Geen nieuwe randweg door de Baardwijkse Overlaat
 • Geen extra belasting Overlaatweg
 • Kortere en rechtstreekse routes naar de hoofstructuur
 • Vervallen van onvolwaardige toe- en afritten A59
 • Betere doorstroming A59
 • Geen onacceptabele CO2 uitstoot in de woonkernen

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.