Alle berichten van sitebeheer

Brief aan Provinciale Staten

Het zoveelste stuk correspondentie in ons aanhoudende protest tegen de GOL plannen: een brief aan de stuurgroep van de GOL, de provinciale staten en de burgemeesters en wethouders van Heusden en Waalwijk.

In deze brief vragen we om beslissingen uit te stellen, nog geen goedkeuring te verlenen aan plannen en leggen we nog maar eens een keer uit dat ons essentiële informatie wordt onthouden.

Lees de brief hier. Of download hem als PDF formaat: VGNB20170407_Brief Concept ontwerp PIP

(Update)”Wethouder liegt over GOL en moet aftreden”

In het Brabants Dagblad staat vandaag een artikel over Wethouder van der Poel, die namens de Gemeente Heusden gaat over de GOL plannen. De fractie van Heusden Transparant beticht hem van liegen over de kosten en uitvoerbaarheid van de GOL plannen.

Het artikel is hier te lezen.

Update 1: Wethouder ontkent te hebben gelogen. In dit artikel.

Update 2: Fractievoorzitter Heusden Transparant krijgt (vertrouwelijk) inzicht in cijfers, maar weigert excuses. En dat leest u hier.

 

Waspik sorteert voor op budgetoverschrijding

Fotobron: Langstraat Media

In het Brabants Dagblad verscheen op 22 februari een artikel over mogelijke extra kosten voor de aan te leggen parallelweg. Die weg is bedoeld om sluipverkeer uit Raamsdonk en Waspik weg te leiden. Onze visie: als de verkeersproblemen in de Langstraat bij de kern – de A59 – zouden worden aangepakt, was er überhaupt nooit sprake van sluipverkeer.  Lees verder Waspik sorteert voor op budgetoverschrijding

Brief aan de stuurgroep

Ondanks inspraakrondes en talloze alternatieven ingediend door bezorgde burgers, dendert de Gol trein voort. En dat zonder die alternatieven serieus te nemen. We naderen nu een fase waarin de GOL groepen grond gaan aankopen en moeilijk omkeerbare beslissingen gaan nemen. Daarom schreven wij een brief aan de Stuurgroep van de GOL en aan Dhr. Merienboer, GOL-verantwoordelijke bij Provinciale Staten.

In dit artikel leest u die brief integraal.  Lees verder Brief aan de stuurgroep

Statenleden maken rondrit langs knelpunten van de GOL

Op 23 september maakten 18 leden van de Provinciale staten, waaronder een aantal fractievoorzitters, een rondrit langs wegen en gebieden die door plannen voor de GOL ingrijpend gaan veranderen. De rondrit was een initiatief van de stichting Van Gol Naar Beter; een groep burgers uit gebieden die te maken krijgen met de plannen en een aantal “neutrale” leden. Lees verder Statenleden maken rondrit langs knelpunten van de GOL

Waarheen, waarvoor?

100 miljoen kosten ze: de plannen van het GOL.  Een mooi bedrag waar je veel goeds mee kan doen. Zoals de A59 verbreden en de dorpen niet opzadelen met extra verkeer en overlast. Maar het GOL kiest een andere route. Waar die heen gaat, weet helaas niemand. Wat nu nog maar eens blijkt uit een rapportage “Nut en Noodzaak A 59” die in opdracht van de Provincie en dus voor het GOL zelf is opgesteld. Hun belangrijkste conclusie: het GOL lost niks op. Lees verder Waarheen, waarvoor?

Petitie tegen voorgenomen Verkeersstructuur Gol 

Tot  1 mei 2015 hebben al ruim 1500 bewoners de petitie  schriftelijk ondertekend en de digitale petities zijn daarbij nog niet eens meegerekend !!!

De gemeenten Waalwijk en Heusden samen met provincie Noord-Brabant het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) gestart. Doel van het GOL is het oplossen van de verkeersknelpunten op de A59 door de regionale verkeersstructuur aan te pakken. Daarmee geeft het GOL het Ministerie van I&M een excuus om de komende jaren niets aan de A59 te doen. Gevolg is een enorme toename van het verkeer in en om onze woon- en leefgebieden. De GOL plannen betekenen ook een enorme aantasting van het landschap en natuur in onze directe omgeving. Lees verder Petitie tegen voorgenomen Verkeersstructuur Gol