Zienswijze indienen – begin hier

Normaal gesproken is het indienen van een zienswijze een bescheiden drama. De politiek vraagt u om zich precies te houden aan hun regeltjes en ingewikkelde, lange formulieren en formuleringen.

Wij hebben het proces van het indienen daarom helemaal voor u voorbereid. Alles wat u hoeft te doen leest u hier.

  1. Download het document: zienswijzeGOLPIP12-2017
  2. Pas het aan als u dat wilt. In het document ziet u waar dat kan. Aanpassen hoeft niet. 
  3. Mail of verstuur het per post. Doe dat voor 15 december. Dan moet uw zienswijze bij de provincie zijn aangekomen. Hou daar rekening mee als u het per post verstuurt.
  4. Klaar. U krijgt een ontvangstbevestiging en uw stem is gehoord. Dus download het document en verstuur het vandaag nog.

–  Schriftelijk indienen

t.a.v. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Betreft: “Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (C2215151)

Adres: Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch

  –  Per mail indienen

t.a.v. DHoevenaars@brabant.nl en pvhveer@brabant.nl

c.c.  Gemeente Heusden  griffie@Heusden.NL,

Gemeenten Waalwijk   griffie@waalwijk.nl,

Statenleden Provincie Noord-Brabant STATENGRIFFIE@brabant.nl