TU Delft: plannen bewoners beter dan GOL Plannen

De TU Delft heeft de GOL plannen onderzocht en vergeleken met de alternatieven die de bewoners hebben ingediend. Conclusie: de bewonersplannen scoren op vrijwel alle gebieden beter.

Het TU delft onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van de verkeersmodellen en verkeerscijfers die door de provincie/ GOL zijn aangeleverd

De conclusie Van TU Delft is :

1 dat de huidige Gol plannen  nauwelijks oplossingen bieden voor de huidige problemen ( filevorming A 59  )

2 dat de verkeersafwikkeling op de A59 in de toekomst alleen maar ernstiger worden

3 toenemend verkeer in onze woonwijken  in Drunen / Vlijmen / Nieuw Kuijk en Waalwijk omdat het verkeer verplaatst wordt van de A59 naar de woonkernen.

4 toenemend verkeer op 30/50 km wegen in onze gemeenten waardoor de verkeersveiligheid op deze wegen per saldo zwaar verslechtert . Het wordt flink onveiliger met toenemende kans op letselschade.

5 Dat de door de Stichting ingebrachte Varianten/ Alternatieven beter scoren en veiliger zijn dan de huidige GOL plannen

Bewonersvarianten

De geluidshinder bij implementatie van het bewonersalternatief is in de stadskernen en woonwijken ten opzichte van de GOL plannen minder.  Er wordt geen verkeer via randwegen door kernen geleidt.  Het geluid zal blijven domineren rond de hoofdweg zelf.

Het  belangrijkste aspect is de verkeersafwikkeling. Waar het GOL plannen bevat om aansluitingen op te heffen , blijven deze grotendeels behouden in de bewoners-variant.

Aansluitingen 38 en 39 kunnen gecombineerd worden om bedrijventerreinen en het winkelgebied in noord Waalwijk beter te ontsluiten. Door het behoud van aansluitingen hoeven er geen omwegen gemaakt te worden om op bestemming te komen. Dit verlaagt het verkeersaanbod op de 30 km/h en50 km/h ten opzichte van het GOL.

Door een eenrichtingsverkeer in te stellen van en naar de parallelbaan wordt de doorstroming aan de rand van de kernen bevordert en zal de parallelbaan aantrekkelijker worden. De verwachting is dat hierdoor het verkeer binnen de bebouwde kom afneemt.

Tot slot scoort het bewoners-alternatief fors hoger wanneer het gaat om natuur, recreatie en landschapsbehoud. Dit alternatief bevat geen plannen voor een nieuwe randweg die dwars door een cultuurhistorisch waardevol gebied (Baardwijkse Overlaat) zal lopen.

In onderstaande overzicht  zijn alle criteria op een kwalitatieve manier gevisualiseerd.

Tabel 1. MCA Oostelijke Langstraat

Vergelijking van impact op de verschillende gebieden per plan. De plannen van de GOL staan in het linkerrijtje.