Petitie tegen voorgenomen Verkeersstructuur Gol 

Tot  1 mei 2015 hebben al ruim 1500 bewoners de petitie  schriftelijk ondertekend en de digitale petities zijn daarbij nog niet eens meegerekend !!!

De gemeenten Waalwijk en Heusden samen met provincie Noord-Brabant het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) gestart. Doel van het GOL is het oplossen van de verkeersknelpunten op de A59 door de regionale verkeersstructuur aan te pakken. Daarmee geeft het GOL het Ministerie van I&M een excuus om de komende jaren niets aan de A59 te doen. Gevolg is een enorme toename van het verkeer in en om onze woon- en leefgebieden. De GOL plannen betekenen ook een enorme aantasting van het landschap en natuur in onze directe omgeving. Lees verder Petitie tegen voorgenomen Verkeersstructuur Gol