Provinciaal Inpassingsplan

Op dinsdag 31 oktober heeft Gedeputeerde Staten het advies van de Stuurgroep GOL overgenomen en de provinciale inpassingsplannen GOL ter inzage gelegd. 

Eerder was er een zogenaamde expertmeeting waarbij wij, samen met de Brabantse Milieufederatie, met de mensen achter de GOL plannen in gesprek gingen. Daaruit kwamen meerdere positieve argumenten naar voren om de plannen van het GOL aan te passen.

Op 31 oktober bleek dat de provincie al deze argumenten naast zich neer legt en haar eigen plannen ongewijzigd doorzet. Zo blijkt de term burgerparticipatie wederom een loze kreet.
De arrogantie is stuitend. Meerdere experts en rapporten hebben al aangetoond dat de GOL plannen in hun vorm niets oplossen. Hulp van experts en betrokken burgers wordt echter consequent en minachtend geweigerd.