Informatie-avond GOL – bewoners boos

De partijen achter de GOL plannen organiseerden op 14 nov. jl. een informatie-avond. De enkele bezoeker met hoop op inspraak kwam weer bedrogen uit. Tot boosheid van veel bezoekers was het weer eenrichtingsverkeer vanuit de GOL. 

Op deze avond legde men vooral procedures uit. Bij veel bezoekers bestond de indruk dat alles al vastlag. De melding dat Gedeputeerde Staten nog een beslissing moest nemen over het Provinciaal InpassingsPlan (PIP – klik hier voor de wikipedia uitleg), kwam voor velen als een verrassing. Ook omdat ze nu pas hoorden dat ze nog een zienswijze konden indienen.

Een citaat van een bezoeker: “U doet alsof u luistert, maar u legt alles naast zich neer. Dit is geen burgerparticipatie.”. Een beeld dat onze stichting herkent.