Statenleden maken rondrit langs knelpunten van de GOL

Op 23 september maakten 18 leden van de Provinciale staten, waaronder een aantal fractievoorzitters, een rondrit langs wegen en gebieden die door plannen voor de GOL ingrijpend gaan veranderen. De rondrit was een initiatief van de stichting Van Gol Naar Beter; een groep burgers uit gebieden die te maken krijgen met de plannen en een aantal “neutrale” leden.

Voor de rondrit was er een presentatie waarin de stichting de politiek vroeg om burgerparticipatie serieus te nemen en goed te kijken naar o.a. hun eigen verkeercijfers. Die geven namelijk aan dat op de meeste plekken en vooral in de drukke dorpskernen de verkeersdrukte juist toeneemt. Met vervelende gevolgen voor o.a. schoolgaande kinderen, fietsers en wandelaars.

De stichting wilde met dit initiatief de politici die niet direct te maken hebben met de plannen, maar er wel over moeten beslissen, goed informeren en laten zien waar de zorgen van de burgers liggen.

De reacties op dit initiatief vanuit de politiek waren lovend. Ook werd duidelijk dat binnen de politiek sterke twijfel bestaat of de plannen wel echt iets oplossen.

—–

De stichting Van GOL Naar Beter vertegenwoordigt ruim 1500 burgers, bedrijven en scholen in Waalwijk, Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen. Het bestuur bestaat uit 10 leden. Doel van de stichting is samenwerking met de politiek, uitwisselen van ideeën en het helpen de plannen echt duurzaam en zinvol te maken, vanuit een breder perspectief dan het “not in my backyard” denken dat ontstaat wanneer vele kleine groepen individueel contact met de politiek gaan zoeken.