Petitie tegen voorgenomen Verkeersstructuur Gol 

Tot  1 mei 2015 hebben al ruim 1500 bewoners de petitie  schriftelijk ondertekend en de digitale petities zijn daarbij nog niet eens meegerekend !!!

De gemeenten Waalwijk en Heusden samen met provincie Noord-Brabant het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) gestart. Doel van het GOL is het oplossen van de verkeersknelpunten op de A59 door de regionale verkeersstructuur aan te pakken. Daarmee geeft het GOL het Ministerie van I&M een excuus om de komende jaren niets aan de A59 te doen. Gevolg is een enorme toename van het verkeer in en om onze woon- en leefgebieden. De GOL plannen betekenen ook een enorme aantasting van het landschap en natuur in onze directe omgeving.

Bewoners en bewonersgroepen uit Drunen, Vlijmen en Waalwijk hebben zich verenigd in de Stichting “Van GOL naar Beter”. Inzet van de Stichting is een plan neer te zetten dat een meer logische verkeersafwikkeling mogelijk maakt. Ideeën voor dit alternatieve plan zijn voorgelegd aan de projectgroep en bestuur GOL, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Waalwijk en Heusden.

Na een paar bijeenkomsten in 2013 met projectgroep van het  GOL komen wij helaas  tot de conclusie dat er niet wordt geluisterd naar onze ideeën.

  • NEE, géén enorme omwegen zoals de Westelijke Randweg door Baardwijkse Overlaat en de nieuwe aansluiting 40 Waalwijk-Oost/Drunen-West of ‘s-Hertogenbosch-West en Vlijmen-Oost (één EI van Drunen is genoeg!)
  • NEE, geen onnodige aantasting van woonomgeving en landschappelijke- en natuurwaarden
  • JA, voor betere uitwerking van een brede parallelstructuur direct langs A59 en behoud van korte verbindingen van en naar de A59.
  • JA, voor gezamenlijk met bewoners zoeken naar betere alternatieven zodat het verkeer uit de woongebieden blijft in Waalwijk, Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen
  • JA , voor verkeer uit onze woonwijken en geen sluiproutes door de woonwijken .

Bovendien bespaart de overheid en daarmee ook de lokale overheid miljoenen euro’s, die men beter kan besteden in wat echt belangrijk is voor de inwoners.

 Of download hier de petitie en mail hem naar vangolnaarbeter@gmail.com.