Burgerparticipatie met de vingers in de oren

Het GOL heeft een vreemde definitie van burgerparticipatie. Burgers mogen meedoen, maar wel binnen de lijntjes die zij uitzetten. Dit is onze recente ervaring met “inspraak” in hun plannen:

Kort geleden heeft het GOL schetssessies gehouden voor de drie deelgebieden. Daarin mochten burgers meedenken over de indeling en inrichting van het landschap.

In de praktijk ging het hier om schuiven met hekjes, fietspaden en bomen. De GOL organisatie maakte duidelijk aan het begin van de avonden meteen duidelijk dat er geen ruimte was voor andere ideeën. Zo gaven ze meteen al het gevoel dat inbreng op echt belangrijke punten een gepasseerd station was en dat deze plannen gewoon werkelijkheid zouden worden.

De  Stichting van GOL naar Beter en de diverse bewonersgroepen die het niet eens zijn met de  huidige GOL plannen, maakten volslagen duidelijk dat deze gang van zaken juridisch onverantwoord was en dat de plannen niet op steun of zelfs instemming van de burgers konden rekenen. Schetssessies zijn namelijk pas op hun plek als de plannen door alle bestuurslagen zijn goedgekeurd en de schop nog net niet in de grond staat. En de plannen zijn verre van goedgekeurd.

Tel daarbij op dat de meerderheid van de aanwezige omwonenden ook duidelijk maakten dat ze het compleet oneens waren met de plannen, en je vraagt je af waarom het GOL deze avond überhaupt organiseerde.

Het antwoord was: ouderwetse propaganda. Want in de nieuwsbrief van het GOL werd vervolgens luchtig gesproken over “een constructieve avond”, “een goede sfeer” en “enige onvrede”. Dat is net zoiets als de 80-jarige oorlog afdoen als een robbertje vechten op een schoolplein.

We kunnen niet wachten op de volgende ronde “inspraak”.